Edukacja

  • Uniwersytet Jagielloński: studia podyplomowe i kursy dla tłumaczy Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
    http://www.unesco.uj.edu.pl/